HISTORY OF IRAN
ECONOMIC PERFORMANCE AND VALUES

تاریخچه ایران

تاریخ ایران که معمولا در جهان غرب به نام فارس (Persia) نیز شناخته می شود، با تاریخ یک منطقه بزرگتر همخوانی دارد؛ تا حدی که به عنوان «ایران بزرگ» نام برده می شود؛ پهنه ی وسیعی شامل آناتولی، بسفر و مصر در غرب تا مرز هند باستان و سوریه در شرق و از قفقاز و استپ اوراسیا در شمال تا خلیج فارس و خلیج عمان در جنوب.

این داستـان به بلندای قدمت

تاریخ است با معنـای انسانی

این بزرگترین امپراتوری است که تا کنون دیده شده و نیز اولین امپراتوری جهان است. اولین امپراتوری ایران، تنها تمدن در تمام تاریخ بود که در حدود 48 سال قبل از میلاد، بیش از 40٪ جمعیت جهان را به خود اختصاص می داد؛ تقریبا 49.4 میلیون نفر از 112.4 میلیون نفر جمعیت جهان در آن زندگی می کردند. آنها توسط امپراتوریهای سلوکی، پارتی و ساسانی، موفق شدند متمرکزترین و قدرتمندترین امپراتوری تاریخ را به وجود آورند، که به طور پیوسته، تقریبا 1000 سال استمرار داشته است و ایران را یک بار دیگر به عنوان یک قدرت پیشرو در جهان تبدیل کرده بود.

,IS THE BIGGEST EMPIRE EVER SEEN

.AND ALSO THE FIRST IN THE WORLD

این سرزمین در عین داشتن تنوع اقلیمی و زیستی خود، دارای ویژگی های بارزی است که یکپارچگی فرهنگی ایران را ساخته است؛ بیگمان، تمدن بشری مرهون نبوغ و خلاقیت مردمانی بوده است که سالیان دراز در این سرزمین زندگی کرده اند و در تعامل با جغرافیا و نظام طبیعی حاکم بر آن و در جریان روزگار، تاریخ فرهنگی و تمدن خود را آفریده اند.

در تمامی این دوران، صنعت هرگز از ایرانیان جدا نبوده است. مردمان ایران، همواره در به کارگیری، ابداع و تولید ابزارآلات صنعتی با هدف بهره جستن در صنایع، همیشه زبانزد بوده اند و با همین مشخصه بارز در هنر و صنعت، از دیگر رقبای خود متمایز بوده اند.