نگاه کلی به تجارت
We are proud of our achievements in the role of an economic investor and advisor, which have enabled the autonomy of subsidiary companies. Our deep-seated experience in developing strategic activities is a clear path for our beneficiaries.
Check our World Wide Network
Employee
6K
Customer
5M
Country
30
Investment,
the smart
move
انتخاب، شرکتی پیشرو در زمینه سرمایه گذاری بین المللی دانش محور است. این گروه به سازمان ها و شرکت های تجاری زیرمجموعه خود در سراسر دنیا کمک می کند تا قدرت نوآوری برای تغییر در رشد را به دست آورند. در بیش از چهار دهه، ما توانسته ایم شرکت ها و گروه های اقتصادی ـ اجتماعی را در چرخه های موفقیت قرار دهیم.
ما به دستاوردهای خود در نقش یک مشاور و سرمایه گذاری اقتصادی، که باعث استقلال شرکتهای زیرمجموعه شده است، افتخار می کنیم. تجربه عمیق ما در توسعه فعالیت های استراتژیک، یک مسیر روشن برای ذینفعان ماست.
ما 6000 کارمند در بیش از 30 کشور جهان داریم که تا کنون در حدود 5.000.000 مشتری را پوشش داده اند. ما به استعدادهای ایرانی، راه حلهای مبتنی بر فناوری جهانی و ارتباط گسترده با شرکای تجاری کمک می کنیم تا به شکلی هدفمند و سودآور در تولیدات ایرانی استفاده شوند.
شبکه های جهانی ما به ما کمک می کنند تا با همکاری یکدیگر، تکنولوژی خدمات را به صورت مستمر به روزرسانی کنیم و قدرت مدیریت ریسک های ناشی از آنها را هم بپذیریم.
We are proud of our achievements in the role of an economic investor and advisor, which have enabled the autonomy of subsidiary companies. Our deep-seated experience in developing strategic activities is a clear path for our beneficiaries.
Check our World Wide Network