ما برای آینده زندگی می‌کنیم و مسیر‌هایمان نیز به آن خواهد رسید.
We have a new message for our new world.
Every brand has a story which includes countless ups and downs to show the path to development. To be developed can have different meanings. But what is honorable is the presence of values that provide a move developed meaning than humanity in development.
check out worldwide
Mohammadreza Dayani
CEO and Founder.
در چهارراه چالش های کارآفرینی و توسعه پایدار
‬ هر برند، داستانی دارد با فرازها و فرودهای بیشمار؛ داستانی که مسیر حرکت سازمان را نشان می دهد. رشدیافتگی میتواند معناهای گوناگونی داشته باشد، اما آن چه انتخاب کلیدی ماست، حضور ارزشهایی است که در حرکت و رشد ما، معنایی انسانی تر از دیگر دغدغه های رایج سازمانی را بازتاب می دهند.
Mohammadreza Dayani
CEO and Founder.

ایران کشوریست با ظرفیت عظیم فکری و قابلیت‌های فراوان، استفاده از این ظرفیت، نیازمند همت والای کارآفرینی‌ است که با خرد و ایمان که مسیر رشد کشور را شکل می‌دهند. ما با اعتماد به همین ظرفیت از ابتدا (سال ۱۳۸۵) تفکر ناب اقتصاد ایرانی اسلامی را گسترش داده‌ایم و در ثروت‌آفرینی برای رشد و تعالی مادی و معنوی، ابعاد جدیدی را ترسیم کرده‌ایم، دستیابی به دانش و فناوری ارزش آفرین، پیشران این مسیر بوده‌ است و خواد بود و معتقدیم تعاملات جهانی هم باید بر این اساس صورت گیرد.

ما باور داریم که چنین دیدگاهی می‌تواند الگویی نوین برای اقتصاد جهان باشد و ابعد اجتماعی جدیدی را توسعه دهد.