FUEL SUPPLY
INVESTMENT FIELDS

INVESTMENT FIELDS

سوخت رسانی

ما برای تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز موتور ماشین ها، سرمایه گذاری های وسیعی انجام داده ایم. ما می خواهیم در هرجایی که نیاز به حرکت وجود دارد حضور داشته باشیم. به همین اعتبار، تحقیق برای دستیابی به شیوه های نوآورانه را در تأمین و یا افزایش بهره وری آن توسعه دادهایم و تعهدات خود را برای رعایت مسائل زیست محیطی درک کرده ایم. این بخش از فعالیت های ما در دو بخش زمینی و دریایی توسعه داده شده است.

پیشرفته ترین سیستم های

ایمنی و امنیتی

بانکرینگ یا سوخت گیری و سوخت رسانی به عملیاتی اطلاق میشود که در آن یک ایستگاه ساحلی، سوخت مورد نیاز برای روشن شدن موتورهای اصلی و کمکی شناورها را در اختیارشان قرار می دهد. صنعت سوخت دریایی، شبکۀ گستردهای از سازمان و مراودات تجاری را در بر می گیرد. راه اندازی این جایگاه های سوخت رسانی، علاوه بر ایجاد فرصت های اقتصادی جدید، می تواند باعث رونق اقتصادی منطقه و ارتقای جایگاه منطقه، به ویژه در حوزه های اقتصاد و سیاست شود و کاهش میزان قاچاق سوخت، ارزآوری و کاهش نرخ بیکاری منطقه را در پی داشته باشد.

اقدامات ما جهان بهتری را ایجاد می کند

اهمیت راهبردی این سرمایه‌گذاری به‌علت قرارگرفتن در مجاورت آب‌های خلیج فارس و دریای عمان و تردد 17 خط بین‌المللی دریایی بسیار بالاست. فرایندهای تحقیق در این بخش سه سال به طول انجامید. اکنون این ساختار، ماهیانه بیش از 100هزار تن نفت کوره را به شناورها تحویل می‌دهد. این پایگاه با دارا بودن مخازن 5 و 10هزارتنی برای ذخیرسازی 100هزار تن نفت کوره، 20هزار تن گازوئیل و مخازن مخصوص 4هزارتنی برای ذخیره 12هزار تن LPG و مخازن هزار تنی برای ذخیره 7 هزار تن روغن کشتی، یکی از پایگاه‌های اصلی در سوخت‌رسانی دریایی ایران محسوب می‌شود. همچنین در صورت نیاز عملیات Blending برای سوخت‌های سفارشی نیز در همین سایت انجام می‌شود.

سایت بانکرینگ این هلدینگ دارای یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های ایمنی و امنیتی است و انبارها و سردخانه‌های متعددی برای ذخیره و نگهداری مواد غذایی، آب شیرین و سایر مایحتاج ضروری سفر دارد.

سوخترسانی زمینی، شامل تأمین و توسعۀ هزار جایگاه سوخت خودروهای سواری در سراسر ایران است و اولین پایلوت خصوصی سازی در این زمینه محسوب میشود. این جایگاه ها، با سرمایه گذاریهای ما ارتقا یافته اند و در یک سیستم متمرکز بر عرضۀ سوخت با استانداردهای روز اروپا، با کمترین میزان آلودگی می پردازند. همچنین، خدمات ویژۀ این جایگاه ها از نقاط متمایز این خدمت است.

Product Development

We are making a new visions

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

بیشتر بخوانید...>

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها

بیشتر بخوانید...>