UNIVERSITY AND HIGHER
EDUCATION
education

دانشگاه و تحصیلات عالی

آموزش عالی ما در دانشگاه انتخاب، یک تصمیم آینده‌نگرانه است تا بتوان در کنار فعالیت‌های اقتصادی، برای برقراری ارتباطات مؤثر بین صنعت و دانشگاه، به عنوان یک تعهد، در بلوغ فرهنگ آن نقشی داشته باشیم و نیز ارزش‌های انسانی را توسعه دهیم. دانشگاه انتخاب، مؤسسه‌ای با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است و در زمینۀ آموزش عالی و کاهش فاصلۀ علم با صنعت فعالیت می‌کند. این دانشگاه مانند دیگر مراکز پژوهشی ما، توجه ویژه‌ای به آموزش‌هایی دارد، که کاربردی و آمیخته با تجربه باشند.

EDUCATION ENTEKHAB

OF ENTEKHAB INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP

دانشگاه انتخاب

تأمین و تربیت و ارتقای نیروهای مورد نیاز

در طول سال‌هایی که این مؤسسه فعالیت می‌کند، همواره به ذی‌نفعان خود برای رشد مهارت‌ها و بلوغ فکری ـ اقتصادی خدمت کرده است. از مأموریت‌های مهم این آموزش آن است که فارغ‌التحصیلان بتوانند در صنایع گوناگون، هدف مؤسسه را، که همان آمیختن علم با عمل است، دنبال کنند و بدین سبب، دانشجویان و مدرسان آن به توسعۀ زندگی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و علمی کشور کمک کرده باشند.

همچنین، فعالیت های آموزشی این مؤسسه در راستای تأمین و تربیت و ارتقای نیروهای مورد نیاز ما، از اهداف اصلی است که دنبال می شود. رشد روز افزون ما و فناوری های جدید و بالطبع، نیاز به تکامل و یا تحول در مهارت ها، سبک و زمینه های آموزشی این مؤسسه را جهت دهی می کند. هم اکنون بیش از جذب گروه انتخاب می شوند. ً درصد فارغ التحصیلان این مؤسسه، مستقیما 30 دانشگاه انتخاب آماده است تا با تطبیق مشکلات دوران مدرن صنعتی از یک سو و حفظ ارزش های انسانی تعریف شده در سنت خود از سوی دیگر، ًموقعیت خود را به عنوان یک نهاد آموزشی حفظ کند و ارتقا دهد. این دقیقا همان چیزی است که ما آن را در فلسفۀ وجودی خود برای «ساختن جهانی بهتر» دنبال می کنیم.

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

بیشتر بخوانید...>

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها

بیشتر بخوانید...>