OTHER INVESTMENTS

سایر سرمایه گذاری ها

سبک زندگی امروز، در زمانی محدود با فعالیت‌های نامحدود، باعث شده است که زمان کمتری برای مشتریان در یافتن نیازهای خود، با کیفیتی بالا و قیمتی پایین وجود داشته باشد. دشوارتر زمانی است که بخواهند آن‌ها را از نقاط متعددی به‌دست آورند. این مسئله، به‌ویژه در زندگی شهری چشمگیر است و بنابراین صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای از مهم‌ترین صنایع روز دنیا محسوب می‌شود.

سیستم‌های پیشرفته‌ای

توسعۀ فعالیت های جدید

ما با درک این مسئله، سرمایه‌گذاری در بخش فروشگاه‌های زنجیره‌ای را تعریف کرده‌ایم و با دنبال‌کردن سیاستِ «راحتی در خرید » با تداوم و توسعۀ کیفیتی یکسان، به دنبال فروش یک مرحله‌ای، جامع و گسترده هستیم تا نیازهای مشتریان در نزدیک‌ترین نقطه به محل سکونت‌شان به‌طور کامل مرتفع شود.

سایر سرمایه گذاری ها

سبک زندگی امروز، در زمانی محدود با فعالیت‌های نامحدود، باعث شده است که زمان کمتری برای مشتریان در یافتن نیازهای خود، با کیفیتی بالا و قیمتی پایین وجود داشته باشد. دشوارتر زمانی است که بخواهند آن‌ها را از نقاط متعددی به‌دست آورند. این مسئله، به‌ویژه در زندگی شهری چشمگیر است و بنابراین صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای از مهم‌ترین صنایع روز دنیا محسوب می‌شود.

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

بیشتر بخوانید...>

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها

بیشتر بخوانید...>