TOURISM
INVESTMENT FIELDS

گـردشـگری

گردشگری به یک بخش مهم در توسعۀ اقتصاد کشورها تبدیل شده است و تأثیرات مستقیمی بر آن می‌گذارد. مزایای اصلی گردشگری در ایجاد درآمد و شغل روشن است و برخی کشورها که از ظرفیت‌های گردشگری بهره‌مندند، یکی از مهم‌ترین منابع تأمین درآمد خود را از این راه تعریف کرده‌اند. توانایی اقتصاد ملی برای بهره‌برداری از گردشگری، بستگی به امکان سرمایه‌گذاری برای توسعۀ زیرساخت‌های لازم و توانایی آن برای تأمین نیازهای گردشگران دارد.

ایران دارای ظرفیت عظیمی برای توسعۀ گردشگری فرهنگی خود و دیگر اشکال جایگزین آن است. ایران برای سرمایه‌گذاری در این بخش، یک کشور جذاب است و ظرفیت سرمایه‌گذاری بالایی دارد. این همان ارزشی است که ما در جایگاه یک سرمایه‌گذار راهبردی (SI) در زمینۀ آن فعالیت می‌کنیم. سرمایه‌گذاری‌های ما باعث ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و ازدیاد جذابیت‌های مقاصد گردشگری شده است. به گونه‌ای که هلدینگ این بخش در حیطه‌های متعدد و با محورهای توسعۀ زیرساخت‌های گردشگری به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و بهره‌برداری، توسعۀ Resortها و اقامتگاه‌های دوم به صورت سرمایه‌گذاری ساخت و واگذاری و همچنین خدمات تورهای خارجی به صورت تأسیس شرکت و بهره‌برداری فعالیت می‌کند.

از پروژه‌های اساسی برنامه‌ریزی‌شده در حوزۀ گردشگری، تعریف پروژۀ «زنجیرۀ هتل‌های انتخاب» است. بر این اساس و مبتنی بر مطالعات صورت گرفته، ده مقصد برتر گردشگری ایران برای احداث و بهره‌برداری از زنجیرۀ هتل‌های چهار و پنج ستاره انتخاب شده‌اند. در این راستا دو پروژه در شهرهای مشهد و قم در حال اجرا و در مقاصد دیگر در مرحله مهندسی هستند.

Tourism investment

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

بیشتر بخوانید...>

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها

بیشتر بخوانید...>