Entekhabgroup lab-banner

LAB NAD NORMAL PARAFIN

PRODUCTION PROJECT

سایت تولید LAB و نرمال پارافین

این طرح در سال 1394 در مدت زمان 36 ماه، در زمینی به مساحت 180هزار مترمربع در بندرعباس ایران، منطقۀ ویژۀ اقتصادی خلیج فارس شروع به فعالیت کرد. فناوری مورد استفاده در این سایت با سرمایه‌گذاری ما، در استفاده از دانش Honeywell UOP آمریکا بهره می‌برد که صاحبِ پیشرفته‌ترین سیستم و فناوری مربوط در این حوزه است و با دستیابی به سطح اجرای برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند به محصولی نهایی باکیفیت و باصرفۀ اقتصادی بالا دست یابد.

این سایت در مرحلۀ اول می‌تواند بیش از 30هزار تن محصول آلکیل بنزن خطی را در دو گرید سبک و سنگین در سال تولید کند. در فاز دوم110 هزار تن نرمال پارافین برای استفاده در ظرفیت‌های به‌وجود آمده در فاز اول تولید خواهد شد که بخشی از بازارهای صادراتی را نیز پوشش می‌دهد. LAB ماده‌ای است که از نرمال پارافین و بنزن به شیوه‌های گوناگونی تولید می‌شود و با توجه به کیفیت و نوع مصرف، در کلاس‌های متفاوتی طبقه‌بندی می‌شود و مصارف متعددی در تولید پودرها و مایعات شوینده و همچنین پاک‌کننده‌های چندمنظوره و همچنین صنعتی دارد.

KIMIA BONYAN

IRANIAN

Development Complex

OIL,GAS & PETROCHEMICAL

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها