Entekhabgroup pdh-banner

POLYPROPYLENE AND PROPYLENE

PRODUCTION PROJECT (PDH)

پــروژه تــولید پروپیلن (PDH) و پلی‌پروپیلن

(پتروشیمی کنگان)

این سایت در سال 1396 در مساحتی حدود 210هزار مترمربع، برای تولید پروپیلن از پروپان (PDH)، با سرمایه‌گذاری 900 میلیون یورویی آغاز به کار کرد و ما با تملک 100درصد این مجموعه، مدیریت آن را برعهده گرفتیم. این طرح بر اساس فناوری Honeywell UOP آمریکا در بخش PDH و Grace آمریکا برای واحد PP تعریف شده و به صورت اجرای EPCE با شرکت GS-E&C کره‌جنوبی از اصولی‌ترین و پیشرفته‌ترین طرح‌های ساخته‌شدۀ این حوزه در ایران است که پلی‌پروپیلن را تولید می‌کند.

Kangan Petro

Refining company

با بهره‌برداری از تجهیزات با فناوری‌های پیشرفتۀ موجود در این سایت، تولید پلی‌پروپیلن می‌تواند سالیانه از مرز 700هزار تن عبور کند و محصولات دیگری نیز، اعم از انواع کامپاندهای پلیمری بر پایۀ پلی‌پروپیلن، تولید شود. این تولیدات، به‌منزلۀ خوراک واحدهای پایین‌دست، در مجموع بیش از 800هزار تن محصول نهایی را، شامل پلی‌پروپیلن و کامپاندهای پلیمری، تولید می‌کند.

START PROTECTING

OUR ENVIRONMENT

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها