OVERVIEWS
Investing Today Create The Future

نگاه اجمالی

هر برند سرگذشتی دارد با فرازها و فرودهایی بی شمار؛ سرگذشتی که مسیر شکل گیری و حرکت سازمان را بیان می کند. (( رشد یافتگی )) مس تواند معناهای گوناگونی را داشته باشد، اما آنچه مدنظر ماستف وجود ارزش هایی است که، در مسیر رشد، معنایی انسان تر از دیگر خواسته های رایج سازمانی را بازتاب می دهد.

پیام مدیرعامل

ایران کشوریست با ظرفیت عظیم فکری و قابلیت‌های فراوان، استفاده از این ظرفیت، نیازمند همت والای کارآفرینی‌ است که با خرد و ایمان که مسیر رشد کشور را شکل می‌دهند. ما با اعتماد به همین ظرفیت از ابتدا (سال ۱۳۸۵) تفکر ناب اقتصاد ایرانی اسلامی را گسترش داده‌ایم و در ثروت‌آفرینی برای رشد و تعالی مادی و معنوی، ابعاد جدیدی را ترسیم کرده‌ایم، دستیابی به دانش و فناوری ارزش آفرین، پیشران این مسیر بوده‌ است و خواد بود و معتقدیم تعاملات جهانی هم باید بر این اساس صورت گیرد.

چشم انداز و ماموریت

اولین نقطه دستیابی ما در این چشم انداز، قرار گرفتن در زمره ۱۰ مجموعه موثر اقتصادی اجتماعی ایران اسلامی در افق «ایران ۱۴۰۰» خواهد بود.
گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب، بازده سرمایه گذاریهای خود را با استفاده از تجربیات قدرتمند تیم ها و شبکه دانش جهانی اش به صورت مستمر افزایش می دهد؛ در نتیجه، ما از طریق ارتقای سطح فکری و فرهنگی انسان ها به جهانمان کمک می کنیم تا سودآوری را در تعالی اجتماعی معنا کنند.

ORGANIZATIONAL VALUES

ارزش های سازمانی

ما قویا بر این باور هستیم که آن چه از ارزشهای ما ریشه می گیرد، به طور مستقیم با آینده ما ارتباط دارد. از این رو ما متعهد به تقویت ارزشهای سازمانی ای هستیم که بر رشد ارزشهای بلندمدت ذینفعانمان تاثیر می گذارد.

رهبری فکری

بر این باوریم که رهبری فکری عنصر اصلی در موفقیت اقتصادی است. گروه‌های متخصص ما در بین همتاهای خود، در زمینۀ تولید و توسعۀ طرح‌های نوآورانه، کاملاً شناخته‌شده‌اند.

همواره کامل تر

پای‌بندیم به بالاترین استانداردهای اخلاقی و از این طریق، به یکپارچگی و تعالی هویتی‌مان دست یابیم. یکپارچگی حرفه‌ای در تمامی مراحل برنامه‌ریزی و اجرا از نقاط اصلی قوت ماست.

مشارکت واقعی

ما تأکید داریم که باید با کسب‌وکارهای منطقه‌ای مشارکت قوی داشته باشیم. تعهد ما به شُرکایمان عنصر اصلی موفقیت ماست و همواره، برای رشد و بالندگی و پرورش فکری‌مان، بر اعتماد متقابل و شیوه‌های کاری منضبط قویاً اصرار می‌کنیم.

تمرکز بر مردم

ما سازمانی مبتنی بر مردم و متعهد به تعالی جهانی هستیم، جهانی که در آن زندگی و کار می‌کنیم.

OUR PATH
Philosophy of management
راه انتخاب

راه انتخاب

دانش بشری همواره و با شتاب، در حال تکامل است و این امر، محیط کسب وکار ما را همواره با چالش های جدی و تازهای روبرو می کند. در چنین محیطی، انتظاراتی تازه در تولید دانش و ثروت مطرح می شوند و اقتصاد امروز، رویارویی اجتناب ناپذیری با مفاهیمی چون کارآفرینی را تجربه می کند.
 
ما شاهد آن هستیم که این تغییرات منجر به تحول در بخش های دیگر اجتماعی شده است؛ پس معتقدیم که این تغییرات، اگر در یک پارادایم مناسب تولید و توزیع ثروت، در جهت رشد و تعالی جامعه، پیش رود، سودمند و کامل خواهد بود.

?Who are we

Overview

نگاه اجمالی

بیشتر بخوانید...>

Philosophy of Management

فلسفه ما

بیشتر بخوانید...>

Economic Approaches

عملکرد اقتصادی

بیشتر بخوانید...>